Obrada kamena je i danas aktualna

Obrada kamena mnogima će na prvi spomen ukazivati na neki stari postupak kojim su se još davnih dana bavili naši preci. No, bez obzira na napredak tehnologije, dan danas postoje još neki ljudi koji se bave klasičnom obradom kamena, korištenjem starih alata. Naravno, postoje i specijalizirane tvrtke koje za obradu kamena koriste i posebne uređaje koji taj posao mogu ubrzati.

Kako god bilo, kamen je i danas vrlo popularan materijal te se od njega mogu pronaći brojne stvari, a također je moguće pronaći i brojne klesare koji se bave obradom kamena.

Postupci obrade kamena

S obzirom da je kamen vrlo čest građevinski materijal, danas postoji veliki broj načina obrade kamena. Spomene li se mehanička obrada kamena, u to spadaju klesanje, bosiranje, glačanje i poliranje.

Klesanje

Postupak obrade kamena koji se obavlja uz pomoć raznih čekića, sjekača, klinova, dlijeta. Može biti grubo, polučisto i čisto.

Obrada kamena - klesanje
Obrada kamena – klesanje

Bosiranje

Ovo je postupak grubog klesanja. Koriste se ravnomjerno raspoređene manje izbočine i udubine.

Glačanje

Postupak obrade kamena koji se radi uz pomoć gladilica krupnog zrna, potom finijeg uz neprestano polijevanje vodom. Ovaj postupak se može obavljati strojno ili ručno.

Poliranje

Smatra se postupkom produženog glačanja uz pomoć sitnozrnih tvari. Ovim postupkom se ističu boja i tekstura kamena, a površina kamena dobiva dodatan sjaj.

Vrste obrađenog kamena

Kao što je ranije prikazano, puno je načina obrade kamena stoga poznajemo i različite podjele kamena prema načinu na koji je obrađen:

  • obični lomljeni kamen koji je nepravilnog oblika, nema paralelnih stranica te se koristi kao ispuna za velike betonske radove, podloge putova i slično te lomljeni kamen za zidanje koji ima barem dvije suprotne stranice koje su ravne i paralelne te se koristi za zidanje 
  • obrađeni kamen koji dijelimo na poluklesani, klesani te ploče i pločice 
  • drobljeni i mljeveni kamen dijelimo prema krupnoći kamena i to na tučenac (30 do 70 mm), split, grus, pijesak ( od 0,088 do 3 mm) i filer

Zašto baš kamen i kada?

Kamen se u građevini koristi zbog svojih povoljnih svojstava poput boje, strukture, otpornosti na habanje i udar, zbog svoje tvrdoće i otpornosti na smrzavanje. Obrada kamena se primjenjuje jednako u visokoj i niskoj gradnji.

Video: Obrada kamena – poliranje

U visokoj gradnji se najčešće koristi za zidanje i ukrašavanje zgrada, za gradnju temelja (sve rjeđe), kao kamen za popločavanje stuba, kao ukras ili pak za popločavanje. 

U niskoj gradnji se koristi za gradnju putova i ulica, za građenje mostova, za potporne i obložne zidove, za brane ili pak za pristaništa.

Postovi iz iste kategorije: